การศึกษา.jpg4

ย้ำเด็กคือเป้าพัฒนา เสมา 1 ช่วยเติมเต็ม

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานพิธีมอบโล่รางวัลแก่เด็กและเยาวชนดีเด่น

เด็กและเยาวชนนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศ ประจำปี 2565 ในส่วนกลางจำนวน 195 คน โดย น.ส.ตรีนุชให้โอวาทว่า เด็กและเยาวชน คือทรัพยากรที่สำคัญของชุมชน สังคม และประเทศชาติ ที่พวกเขาเติบโตและอาศัยอยู่ ด้วยเหตุนี้ การส่งเสริมและสนับสนุนน้องๆที่สามารถเป็นแบบอย่างให้แก่เด็กและเยาวชนคนอื่นๆ จึงเป็นสิ่งจำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา ซึ่งจะมีส่วนช่วยเติมเต็มให้เด็กๆสามารถแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ รวมถึงมีการต่อยอดทักษะฝีมือของตนเองให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

การศึกษา.jpg4

รมว.ศธ.กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมา ศธ.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจหรือ “TRUST” ให้กับสังคม โดยมี “ผู้เรียน” คือเด็กและเยาวชน “เป็นเป้าหมายของการพัฒนา” อีกทั้ง ศธ.ได้มุ่งเน้นในเรื่องของ “ความปลอดภัย” ไม่ว่าจะเป็นในมิติของกายภาพ หรือทางจิตใจ โดยมีกลไกในการป้องกัน ปลูกฝัง และปราบปรามภัย คุกคามต่อตัวผู้เรียนในทุกรูปแบบ ซึ่งเชื่อมไปถึง “โอกาสในการเรียนรู้” เมื่อผู้เรียนมีความมั่นใจ เชื่อมั่นในมาตรการการสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษาแล้ว การเรียนรู้ก็จะเกิดขึ้นได้ต่อไปอย่างไม่หยุดนิ่ง.

ข่าวกีฬา2.jpg5 Previous post อย่าหาทำ “หนุ่มเมา” แอบเทแอลกอฮอล์ลงแก้วน้ำดื่ม งานวิ่งรายการดังที่เม็กซิโก
Next post “ต้นหอม” ถูกทักอีกแล้ว เทียบให้เห็นชัดๆ หลังหลายคนบอกหน้าคล้าย “จันจิ”