การเงิน

เงินฝาก “ออมสิน” เผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน ดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.6% ต่อปี

เงินฝาก “ออมสิน” เผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน ดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.6% ต่อปี

การเงิน

ออมเงิน “ออมสิน” กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน ดอกเบี้ยสูงเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.60% ต่อปี ปลอดภาษี เริ่ม 1-11 เม.ย. นี้

ธนาคารออมสิน ฉลองก้าวสู่ปีที่ 111 ด้วยการออกผลิตภัณฑ์เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน เปิดรับฝาก 11 วัน รับดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.36% ต่อปี ปลอดภาษี โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขการฝาก

  • เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
  • ฝากเพิ่มครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
  • เมื่อฝากครบ 11 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก ธนาคารจะโอนยอดเงินฝากและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
  • ไม่สามารถใช้สมุดฝากเงินประเภทเผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน เล่มเดิมมาฝากเพิ่มได้

การคิดดอกเบี้ย-ผลตอบแทน

ระยะเวลาฝาก อัตราดอกเบี้ยร้อยละต่อปี (Step Up)
เดือนที่ 1-7 0.80
เดือนที่ 8-10 1.15
เดือนที่ 11 5.99
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 1.36
เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.60

ระยะเวลารับฝาก

  • ตั้งแต่วันที่ 1-11 เม.ย. 66

เงื่อนไขการถอน

  • ถอนเงินเท่าใดก็ได้
  • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 11 เดือน นับตั้งแต่วันที่ฝาก นับตั้งแต่วันที่ฝากจำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง

ภาษี ณ ที่จ่าย

  • บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
  • นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร

การลงรับดอกเบี้ย

  • จะโอนดอกเบี้ย และยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้
ข่าวกีฬา Previous post เชลซี จำต้องโละแข้งอื้อเพื่อระดมทุนให้ผ่านกฎการเงินร่วม 200 ล้าน
เศรษฐศาสตร์ Next post พปชร.นำว่าที่ผู้สมัคร กทม.เร่งขับเคลื่อนแผนเพิ่มพลังทุนเพิ่มพลัง ศก.ผุดกองทุนธุรกิจเพื่อสังคม